چهارشنبه, 27 دی 1396 - 06:00          
اطلاعات عمومی شركت پتروشيمي اصفهان (مسئول به روز رساني سرکار خانم عبدالهی)

اعضاء هیئت مدیره

 

 

غیر موظف

رئيس هيات مديره

آقای سید عباس حسینی سهی

 
 

 موظف

 نائب رئيس و عضو

آقای علی مستاجران

 
 

غیر موظف

عضو هیات مديره

آقای منصور معظمي

 
 

غیر موظف

عضو هیات مديره

آقای سليمان فهيمي

 
 

غیر موظف

عضو هیات مديره

آقای محمد رضا سروش

 

سرمايه

سهامداران

300 ميليارد ريال
31%

هلدينگ

ارزش هر سهم

23% صندوق بازنشستگي  كشوري
1.000 ريال
4% بيمه ايران

حسابرس / بازرس قانونی

4% صباتامين
سازمان حسابرسي
   

 

ساختار سازمانی

مشخصه محصول محصولات تاریخچه اساسنامه

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) (تاپیکو)

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8